ชวนคนใกล้ตัวให้เลิกสูบบุหรี่ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่
ด้วยข้อความห่วงใยจากคุณ